U bent hier

Erkenning: procedure

De beheerders van voornoemde inrichtingen horen een erkenning aan te vragen, die hen slechts kan worden toegekend na onderzoek van een volledig dossier en een positieve inspectie ter plaatse. Dit dossier dient men rechtstreeks te verzenden naar het Departement Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel, op volgend adres:

Bruxelles Environnement / Leefmilieu Brussel

Afd. Inspectie en verontreinigde bodems

Departement Dierenwelzijn

Site van Thurn en Taxis

Havenlaan 86C – 3000

1000 Brussel

In de erkenningsaanvraag dient het volgende te staan:

  • het volledig ingevulde aanvraagformulier,
  • een plan op schaal van de inrichting, met vermelding van de afmetingen en functies van de verschillende vertrekken,
  • een kopie van het contract met een erkend dierenarts,
  • het betaalbewijs van de kosten verbonden aan de erkenningsaanvraag.

Het bedrag van de erkenningskosten stort men op volgende rekening:  

1)  Honden- of kattenkwekerij :

-  Tot 10 vrouwelijke fokdieren : 75 euro

-  Meer dan 10 vrouwelijke fokdieren : 250 euro

2)  Pension : 75 euro

3)  Handelszaak : 75 euro

  • IBAN BE14 0912 3109 8283 op naam van de GOB (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel)
  • Adres: Vooruitgangsstraat 80, 1035 Brussel
  • Mededeling: “ERKENN + naam”

Wanneer het administratieve dossier volledig is, bevestigt Leefmilieu Brussel de ontvangst hiervan.

Het Departement Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel legt vervolgens ter plaatse een controlebezoek af en levert eventueel een voorlopige erkenning af. De activiteit mag geenszins vóór de toekenning van deze eventuele voorlopige erkenning ingaan! De definitieve beslissing over de toekenning dan wel de weigering tot erkenning wordt binnen 4 maanden na ontvangst van de volledige aanvraag genomen door de Brusselse minister bevoegd voor dierenwelzijn.

De erkenning blijft geldig voor een termijn van maximum tien jaar. Het erkenningscertificaat dient goed zichtbaar voor iedereen in de inrichting uit te hangen. 

Datum van de update: 28/09/2022