U bent hier

Conformiteitscontroles

Dierenhandels dienen controles te ondergaan die nagaan of ze conform de eisen inzake dierenwelzijn zijn. Deze controles horen systematisch bij het onderzoek van een nieuwe erkenningsaanvraag en vinden daarna volgens een algemene controleprogrammatie of ter gelegenheid van klachten tegen een inrichting opnieuw plaats. De controles hebben betrekking op de administratieve en praktische aspecten (voldoende en competent personeel, contract met een dierenarts, bijhouden van de registers, identificatie en registratie van de honden, naleving van de voorwaarden omtrent wettelijke garantie, normen voor het houden van dieren ...).

Datum van de update: 05/10/2022