U bent hier

Procedures

Twee verschillende procedures voor het onderzoek en het beheer van verontreinigde bodems zijn van kracht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hun doelstelling? Een overzicht geven van de verschillende stappen waarmee u een eventuele verontreiniging op het spoor komt en behandelt. Deze procedures creëren een ondubbelzinnige structuur en vereenvoudigen de stappen die u moet zetten. Meteen is ook duidelijk waar de verantwoordelijkheid van iedere betrokkene ligt.

Algemene procedure

De algemene procedure is vastgelegd door de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems.

De identificatie van de verontreinigde bodems en de behandeling van de verontreinigde bodems verloopt in verschillende fasen. Belangrijk punt: de tussenkomst van een bodemverontreinigingsdeskundige blijkt absoluut noodzakelijk. Vandaag aanvaardt Leefmilieu Brussel bodemonderzoeken die zijn uitgevoerd door studiebureaus die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkend zijn in het kader van de wetgeving betreffende “benzinestations” of door studiebureaus die erkend zijn in het Waals en het Vlaams Gewest. Een Brussels besluit dat de voorwaarden voor erkenning van de bodemverontreinigingsdeskundigen vastlegt, is in voorbereiding (reeds aangenomen door de Regering in 1ste lezing).

Specifieke procedure voor benzinestations

De benzinestations die open staan voor het publiek (de benzinestations voor privégebruik behoren tot het toepassingsveld van de “Bodemordonnantie”) zijn het voorwerp van een specifieke wetgeving die gebaseerd is op het besluit van 21 januari 1999 tot vaststelling van de uitbatingsvoorwaarden voor dergelijke ondernemingen. Net als voor de “Bodemordonnantie” is de interventie van een studiebureau dat erkend is op het vlak van bodemverontreiniging hier nodig. Wij maken de balans op van de geldende wetgeving in een rubriek die speciaal is gewijd aan de benzinestations. In tegenstelling tot wat bij de “Bodemordonnantie” het geval is, moeten de benzinestations een sanering ondergaan zodra de door het ad-hocbesluit voorziene normen overschreden zijn.

Datum van de update: 04/06/2020