U bent hier

Ontdekking van bodemverontreiniging & vervuilend incident

De ordonnantie voorziet een versnelde procedure voor bodembehandeling bij:

- Een gebeurtenis die een bodemverontreiniging heeft veroorzaakt: vb. overvulling tank, incidentele lozing, …

- Een toevallige ontdekking van een bodemverontreiniging: vb. tijdens grondwerken, wordt een oude tank of een verontreinigde assenlaag tegengekomen.

Wat moet gedaan worden ?

 

  1. Na eventuele tussenkomst van de brandweer of de civiele bescherming, contacteert U een erkende bodemverontreinigingdeskundige opdat hij U helpt in uw verdere stappen ;
  2. Meldt zo snel mogelijk de ontdekte /  veroorzaakte bodemverontreiniging aan Leefmilieu Brussel via het online formulier. Meerdere opties zijn mogelijk :
  • Enkel voor vervuilende incidenten : als uw bodemveronteinigingsdeskundige U een onmiddellijk risico meldt voor het milieu of de menselijke gezondheid, dat verbonden is aan de juist ontstane bodemverontreiniging, dan kiest U “Veiligheidsmaatregelen” : het betreft een dringende behandeling zonder voorafgaande toelating van Leefmilieu Brussel (het notificatieformulier volstaat) om het onmiddellijke risico te verwijderen. Het betreft eveneens een tijdelijke behandeling, want deze moet vervolgd worden met een volledige behandeling volgens één van de twee hieronder beschreven procedures ;
  • In afwezigheid van onmiddellijke risico’s, maar voor een versnelde aanpak van de verontreiniging kan uw bodemverontreinigingdeskundige een “Beperkt SaneringsVoorstel” aanraden. – beperkt in de tijd want de bodemverontreinigingsdeskundige bezorgt Leefmilieu Brussel een rapport dat zowel de omvang van de verontreiniging, de doelstelling en de techniek van haar verwijdering omvat. Deze behandeling duurt maximum 120 dagen ;
  • In afwezigheid van toename van de verontreiniging in de loop van de tijd (verticale verspreiding door zwaartekracht, of horizontale verspreiding in het grondwater), is de standaard procedure van onderzoek en behandeling, dat begint met een “Verkennend Bodemonderzoek”, steeds mogelijk

 

Datum van de update: 28/09/2020
Documenten: 
  • Formulier: Ontdekking van bodemverontreiniging (.docx)