U bent hier

Voeden en verbeteren van uw grond

Om uw planten te voeden, moet u eerst uw bodem voeden... en alle organismen die erin leven. Het is namelijk de biologische activiteit van deze organismen die de bodem rijk maakt en dus zorgt voor de goede groei en productiviteit van de planten. In een omgeving zoals uw tuin is het vaak niet nodig om meststoffen te gebruiken, omdat deze een zeer beperkte en tijdelijke rol spelen.

Voeden van uw grond

Om de bodem op een duurzame wijze te voeden en te verrijken kunt u bijvoorbeeld beter gebruik maken van bodemverbeteraars zoals groenafval, humus (compost), dode bladeren of mest (in de moestuinen). Die zullen de bodemstructuur en het bodemleven verbeteren door de bodem vruchtbaarder en minder compact te maken en door zijn capaciteit om water vast te houden te vergroten. Opgelet, bodemverbeteraars moeten altijd in kleine hoeveelheden en herhaaldelijk worden aangebracht om de natuur de tijd te geven deze te verteren en om te zetten. 

Als u de samenstelling en structuur van uw bodem wilt verbeteren

Hier zijn een paar tips, als u de samenstelling en structuur van uw bodem wilt verbeteren:

  • Maak de kleigrond luchtiger door er zand aan toe te voegen;
  • Om een zandbodem te verbeteren, voegt u organische stof toe, om structuur te creëren en de waterretentie te verbeteren;
  • Om de humuslaag duurzaam te vergroten, kan in de winter het haksel van kleine takken over het oppervlak worden verspreid. Dit versnipperde materiaal zal geleidelijk aan worden afgebroken en door bodemschimmels worden omgezet in organisch materiaal;
  • Vermijd te invasieve grondbewerking (‘ploegen’). U loopt het risico dat u het oppervlakkig organisch materiaal in de  diepte verwerkt en de micro-organismen beschadigt. De voorkeur gaat uit naar zachtere methoden die de grond beluchten, zoals: grasbeluchtingssandalen (priksandalen) of gemotoriseerde beluchters voor gazons, spitvorken of woelvorken voor bloemperken en moestuinen;
  • Voorkom dat zich op eerder kleiachtige grond een korst vormt die de infiltratie van water zou kunnen blokkeren. Dat kan door een mulchlaag op de bodem aan te brengen. Breek zo nodig met een hark de al ontstane korst.

Om iets dieper te gaan

Als u meer wilt weten, zijn hier enkele onderwerpen die voor u van belang kunnen zijn: 

Compost is uw beste bondgenoot 

Met compost kunt u in eerste instantie de hoeveelheid huishoudelijk afval (groenten- en fruitresten), maar ook het afval in de tuin (grasmaaisel, dode bladeren en takken verminderen). In een tweede stap zal de geproduceerde humus dienen als een natuurlijke organische verbeteraar die kleigronden verlicht (verlucht) en zandgronden structureert. Bovendien zullen alle toegevoegde voedingsstoffen dienen als voedsel voor de micro-organismen in de bodem. Let op, compost mag niet meer dan 15 cm diep worden ingraven, omdat organisch materiaal zuurstof nodig heeft om te worden afgebroken en gemineraliseerd. Bij voorkeur wordt de compost dus niet ingegraven maar aan de oppervlakte gelegd of bedekt met een dunne laag tuinaarde.

Meer informatie over het aanleggen van een composthoop in uw tuin

Bestrijdingsmiddelen en de bodem 

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is nooit onschuldig voor de bodem en het leven dat hij huisvest. Bodems staan centraal in de regelgeving rond bestrijdingsmiddelen, omdat deze middelen zich op het oppervlak van de bodem afzetten en er in infiltreren. De bodem fungeert dus als een natuurlijke filter die neutraliseert (biologische afbraak door micro-organismen) en tijdelijk opslaat (immobilisatie op bodemdeeltjes). bodemorganismen kunnen echter niet alle bestrijdingsmiddelen afbreken en een aanzienlijk deel ervan hoopt zich op in de bodem of komt in het grondwater terecht.

Vermijd dus zoveel mogelijk het gebruik van bestrijdingsmiddelen in uw tuin. Als u toch nog bestrijdingsmiddelen moet gebruiken, doe dat dan gericht en in de aangegeven hoeveelheden.
 
Meer informatie over bestrijdingsmiddelen en het gebruik ervan

Datum van de update: 03/08/2021