U bent hier

De historiek van uw terrein

Het is altijd nuttig om de voorgeschiedenis van uw terrein te kennen, door het aan de buren en/of de gemeente te vragen. Systematische observatie van het terrein kan ook goede aanwijzingen geven over de elementen die het terrein zouden kunnen verontreinigen.

Naast professionele activiteiten of incidenten kunnen bepaalde elementen de vervuiling van uw bodem beïnvloeden:

  • grote wegen, spoorwegen of zones met bepaalde economische en industriële activiteiten.
  • Asbestmaterialen kunnen in de loop van de tijd aangetast worden, waardoor er asbestresten op de bodem terechtkomen. 
  • Verontreiniging met zware metalen wordt vaak vastgesteld wanneer er ophogingen of hellingen zijn die puin of ander bouwafval bevatten.
  • De aanwezigheid van as of teerfragmenten (polycyclische aromatische koolwaterstoffen, afgekort PAK's)
  • Wanneer een bodem verontreinigd is met minerale oliën, kan u dat ruiken of zien.
  • Pesticiden zijn moeilijk afbreekbaar en blijven lang in de bodem. 

Doe de test! Beantwoord deze paar vragen, als een van de antwoorden "ja" is, kan uw grond verontreinigd zijn. U zal dan optie 3 moeten overwegen. 

Een stookolietank voor verwarming is/was aanwezig? JA / NEE
Zijn er Bidons, kannen of flessen gevuld met (restjes) gevaarlijke producten (afvalolie, solventen, …) op het terrein? JA / NEE
Bestaat de bodem uit aanvulgrond (in dat geval bevat de bodem in het algemeen bouwafvalstoffen, stukken baksteen, of zelfs stukjes afval, stukken plastiek, enz.) ? Aarzel niet om een beetje te graven. JA / NEE
Is er een opslag van afval zoals plaatstaal, metalen, … JA / NEE
Vindt u materiaal terug met asbest? JA / NEE
Heeft de bodem een verdachte olie- of solventengeur? (een geur van vegetatie in ontbinding is geen verontreiniging!) JA / NEE
Bent u gelegen in gebied met druk verkeer (spoorweg, autosnelweg, drukke straat, …)? JA / NEE
Hebben de omliggende of voorgaande bewoners kennis van een mogelijk evenement dat kon zorgen voor een bodemverontreiniging (het vroeger gebruik van het terrein bijvoorbeeld)? Aarzel niet om hen deze vraag te stellen! JA / NEE
Datum van de update: 23/11/2021