U bent hier

Waarom moet ik water geven?

Water is essentieel. Levende wezens waaronder planten en bodemorganismen bestaan voor een groot deel uit water en moeten steeds voldoende water ter beschikking hebben. 

Water is betrokken bij bijna alles wat er in een plant gebeurt (fotosynthese, transport van voedingsstoffen doorheen de plant, temperatuurregulatie, enz. …). Daarnaast treedt water ook op als transportmiddel van mineralen doorheen de bodem en heeft het een zuiverende werking. 

Een groot deel van het jaar zal de bodem in onze streken over voldoende water beschikken om aan de behoefte van de planten te kunnen voldoen. Maar gedurende bepaalde (droge) periodes kan het voorkomen dat er toch een tekort ontstaat. Op die momenten is het dus nodig dat je een handje helpt en je planten water geeft, maar altijd met een rationeel gebruik voor ogen, zoals beschreven in punt 1.

Vooral in de zomer, op warme dagen, kan er tot enkele liters water per vierkante meter en per dag verdampen vanuit de bodem en bestaat de kans dat de bodem uitdroogt. In een uitgedroogde bodem sterven de meeste planten en het bodemleven af. Bovendien verliest de bodem zijn structuur, zijn organisch materiaal, enz.

Hoe snel een bodem uitdroogt is niet enkel afhankelijk van de buitentemperatuur, maar ook van zijn waterbergend vermogen. Een goed waterbeheer start altijd bij een goed bodembeheer. In een gezonde bodem:

  • wordt het water en voedingselementen opgeslagen en afgestaan aan de wortels en het bodemleven door het kleihumuscomplex.
  • zitten er tussen de bodemdeeltjes kleine openingen (poriën) waarin lucht zit. Als het regent lopen deze poriën vol. Nadien sijpelt het water langzaam door naar de ondergelegen lagen. Hoe minder de bodem betreden wordt, hoe meer lucht in de bodem en hoe beter  zuurstof, water en voedingsstoffen kunnen doordringen tot de plantenwortels.
  • zitten er verschillende kanalen gemaakt door wortels en bodemleven die zorgen voor een betere insijpeling van het water.

Vooral op hete dagen, droogt je bodem uit door een tekort aan water waardoor de meeste planten en bodemorganismen afsterven. Je zal je bodem dan soms een handje moeten helpen door water te geven.

Weetje

Wist je trouwens dat een onbedekte bodem sneller uitdroogt? Het is dus aan te raden om zowel in de zomer als in de winter  je bodem te beschermen met een bedekkende laag, bijvoorbeeld door mulching of door een dichte beplanting (groenbemesters, …). Het aanbrengen van bodembedekkers zoals maaiafval, groenafval, vlas, hennep of stro van graangewassen zorgt ervoor dat de bodem het water beter vasthoudt en dat de bodem bij hevige regen of te sterk besproeien minder zal wegstromen. Het is ook mogelijk om, binnen de groenbedekkers, te kweken met aangepaste soorten zoals klaver waarbij de bodem meer water vasthoudt en dieper doordringt.

 

 Volgende pagina: Wanneer moet ik water geven?

Datum van de update: 31/01/2022