U bent hier

De structuur

Deze komt overeen met de ruimtelijke samenhang van de bodembestanddelen, de onzichtbare elementen tussen de deeltjes waaruit de bodem bestaat (zie Textuur). Het observeren van de bodemstructuur met het blote oog is daarom erg moeilijk! Dit kan door het observeren van de porositeit van de bodem: de hoeveelheid ‘leegtes’ in de bodem, de poriën. 

De poriën zorgen ervoor dat water en gassen in de bodem circuleren. De wijze hoe de poriën zijn geordend zowel kwantitatief als kwalitatief is heel belangrijk:  het doel is dat door de porositeit een continu netwerk wordt gevormd zonder onderbrekingen. Als de grond die we met de handen bewerken ons doet denken aan couscous (brokkelige structuur), dan is de structuur van onze grond goed.

Het kan namelijk zijn dat de bodem een hoekige structuur heeft met vorming van lamellen. Anderzijds wijst een brokkelige structuur (die veel voorkomt onder grasland) erop dat er een hoge biologische activiteit is (poriënvorming).

Hoekige structuur

Brokkelige structuur

Ontdek in de praktijk hoe u de structuur van uw bodem kan ontcijferen dankzij de Brusselse bodemkwaliteitsindex.

 

 Vorige pagina: de textuur

 Volgende pagina: verdichting en infiltratie

Datum van de update: 23/11/2021