U bent hier

Stap 1: hoe kan u de gezondheid van de bodem beoordelen?

Door het observeren van uw bodem zal u al veel kunnen leren over zijn gezondheid! De gezondheid hangt inderdaad af van verschillende onderling samenhangende factoren:

De verschillende aspecten van de bodem: nr. 1 Kleur; nr. 2 Textuur; nr. 3 Structuur; nr. 4 Verdichting en infiltratie; nr. 5 Aanvulgrond; nr. 6 Bodemleven; nr. 7 Grondwaterpeil en vochtigheid; nr. 8 Organisch materiaal; nr. 9 Begroeiing

 

Al deze factoren zijn nauw met elkaar verbonden. Bijvoorbeeld als er meer organisch materiaal in de bodem zit, betekent dit voor kleine dieren dat er in de bodem meer voedingsstoffen aanwezig zijn en deze dus ook levensvatbaarder is, wat de biodiversiteit ook ten goede komt. Dit leven zorgt ook voor een gezondere, meer beluchte bodem met een goede structuur. Een levende bodem draagt dus bij aan een succesvolle teelt.

Om elk van deze factoren in uw bodem te testen, raadpleegt u best de bodemkwaliteitsindex voor burgers. Deze index maakt het mogelijk om de bodemkwaliteit van uw terrein te beoordelen (index in %) en stelt ook enkele manieren voor om de toestand van uw bodem te verbeteren. Het is een eenvoudig en gemakkelijk hulpmiddel waarmee u enkele praktische tests in uw moestuin kan uitvoeren. Ontdek het bij elk van de onderstaande factoren.

Datum van de update: 23/11/2021