U bent hier

Nuttige bronnen

Verschillende documenten kunnen u begeleiden of inspireren bij de uitvoering van de Good Soil-strategie. U vindt op deze pagina: 

  • Infofiches voor sensibilisering.
  • Goede praktijken voor professionelen.
  • Een verkennende studie met het oog op een geïntegreerd bodembeheer in het Brussels Gewest.

1. Infofiches Good Soil

Om te sensibiliseren voor specifieke onderwerpen heeft Leefmilieu Brussel de volgende infofiches opgesteld: 

a. Uitheemse invasieve flora

Grondverplaatsingen worden als een mogelijk verspreidingskanaal voor uitheemse flora aangeduid. Deze infofiche geeft aanbevelingen voor particulieren en werfbeheerders om rekening te houden met de problematiek van deze invasieve soorten.

b. Bodem en circulaire economie

Het belang van het circulaire gebruik van grond wordt momenteel nog niet genoeg erkend. Deze infofiche is gericht op het gebruik van uitgegraven grond en bodemvervangende materialen voor een geïntegreerd bodembeheer dat rekening houdt met de circulaire economie.

2. Codes van goede praktijk

Om de deskundigen en ondernemers te begeleiden die opdrachten in verband met de Good Soil-strategie hebben, heeft Leefmilieu Brussel de volgende codes van goede praktijk opgesteld:

a. Monsterneming en analyse van compost

Composteercentra die zijn opgenomen in de lijst van ingedeelde inrichtingen moeten de door hen geproduceerde compost analyseren om de gemiddelde concentraties van verontreinigende stoffen te bepalen.

Deze code van goede praktijk beschrijft de methode voor de monsterneming en de analyse van composthopen. Het doel van deze methode is een representatief staal samen te stellen uit verschillende monsters die uit het midden van de hoop zijn genomen.

b. Levende bodem en bouwplaatsen

Bij grondwerken wordt er in het algemeen weinig aandacht besteed aan de ecosysteemdiensten die een bodem levert.

Deze code van goede praktijk geeft richtlijnen voor een beheer van de bouwplaats dat rekening houdt met de principes van een levende bodem zodat hij zijn ecosysteemdiensten zo goed mogelijk kan vervullen.

3. Verkennende studie met het oog op een geïntegreerd bodembeheer in het Brussels Gewest

Met het oog op de opstelling van het toekomstige Bodemplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft Leefmilieu Brussel een studie over de Brusselse bodems laten uitvoeren. Deze studie, die werd uitgevoerd door een consortium van onderzoekers, waaronder die van de ULiège, bestaat uit 4 delen:  

  1. Diagnose - stand van zaken van de kennis over de Brusselse bodem (fr). 
  2. Enquête bij de actoren die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitdagingen voor de Brusselse bodem (fr).
  3. Cartografische aspecten - technisch gedeelte gericht op vraagstukken inzake te verzamelen geografische gegevens en op te stellen indicatoren (fr).
  4. Prospectieve beschouwingen over de elementen waarmee rekening moet worden gehouden in de fasen van de opstelling van een Bodemplan door het Gewest (fr).
Datum van de update: 30/05/2022