U bent hier

De Brusselse bodemkwaliteitsindex voor professionals (professionnels)

Wat is de IBKB-PRO precies?

De Index voor Bodemkwaliteit in Brussel (IBKB-PRO) is bedoeld voor alle professionals die het begrip bodemkwaliteit willen integreren in het ontwerp van hun stedenbouwkundig project. De IBKB-PRO is een kwantitatieve indicator die de kwalitatieve toestand van de bodem van een perceel beschrijft (in %). Hij kan worden verkregen na een aantal tests en laboratoriumanalyses op bodemstalen.

De IBKB-PRO vormt een aanvulling op de verplichtingen die voortvloeien uit de geldende wetgeving inzake bodemverontreiniging. 

Het doel van de IBKB-PRO

Dankzij de informatie uit de IBKB-PRO zal het voortaan mogelijk zijn om een zo goed mogelijk evenwicht te vinden tussen het toekomstige gebruik van de bodem en de huidige kwalitatieve toestand ervan.
De bedoeling is om de bodems van betere kwaliteit te gebruiken voor de ontwikkeling van de natuur en de biodiversiteit, de landbouw, koolstofsekwestratie of regenwaterinfiltratie. De bodems van minder goede kwaliteit kunnen dan weer worden gebruikt voor gebouwen, wegen enz.

Hoe werkt het?

De bepaling van de IBKB-PRO gebeurt door middel van een bodemonderzoek dat wordt uitbesteed aan een bodemdeskundige. Om het werk van de expert te ondersteunen en de opdrachtgever van het bodemonderzoek een beter inzicht te geven, heeft Leefmilieu Brussel de Gids IBKB-PRO (.pdf) opgesteld. Daarin worden alle stappen beschreven die nodig zijn voor de bepaling van de IBKB door het bodemdeskundige:

  1. Bepaling van de homogene zones op de site;
  2. Monsterneming van de bodem en overzicht van de waarnemingen op het terrein;
  3. Metingen op het terrein en laboratoriumanalyses van de stalen;
  4. De nodige berekeningen om de IBKB-PRO te bepalen.
  5. Analyse van de potentiële ecosysteemdiensten  op de site.

Wat levert dit op?

Om de interpretatie van de onderzoeksresultaten te vergemakkelijken, krijgt de opdrachtgever een rapport van de bodemdeskundige met daarin onder meer: 

  • een kaart van het onderzochte perceel met de IBKB-waarde(n) (in %);
  • een analyse van de resultaten die de kwalitatieve toestand van de bodems van het onderzochte perceel beschrijven;
  • een interpretatie van de resultaten met een beschrijving van de ecosysteemdiensten  die door de bodem van het onderzochte perceel worden geleverd;
  • een interpretatie van de resultaten met een beschrijving van de bedreigingen/schade voor de bodem van het onderzochte perceel;
  • indien nodig, een reeks tips om de bodemgesteldheid van het perceel te verbeteren.
Datum van de update: 08/07/2021

Contact: 

Hulp nodig? Aarzel niet om contact op te nemen met de Bodemfacilitator van Leefmilieu Brussel.