U bent hier

De Brusselse bodemkwaliteitsindex voor burgers

Wat is de IBKB-burger precies?

De Index voor Bodemkwaliteit in Brussel (IBKB-burger) richt zich tot alle burgers die  meer  willen  weten  over  de  bodem  van  hun  perceel.  Deze  index  maakt  het mogelijk om de kwaliteit van de bodem op hun terrein te evalueren (index in %) en  stelt  ook  enkele  manieren  voor  om  de  toestand  van  de  bodem  te  verbeteren. De  IBKB-burger  vereist  geen  specifieke  kennis  of  materiaal.  Het  gaat  om  een eenvoudige en snel te implementeren tool.  

Met de IBKB-burger krijgt u onder meer een antwoord op de volgende vragen:

  • Zit er leven in mijn bodem?
  • Is de kwaliteit van mijn bodem  voldoende goed om er planten of groenten te kweken?
  • Laat mijn bodem water efficiënt infiltreren?

Hoe werkt het?

De  bepaling van de IBKB-burger gebeurt op een collaboratieve  manier,  door  de burger samen met Leefmilieu Brussel.

Voor een omschrijving van de uit te voeren terreinwaarnemingen, vragen wij u om de Gids IBKB-burger (.pdf) te raadplegen.

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste stappen van de IBKB-burger:

  1. Stappen die door de burger worden uitgevoerd
  2. Stap waarvoor Leefmilieu Brussel instaat
    • Verzamelen  van  de  gegevens  en  bepalen  van  de  waarden  voor  de IBKB-burger;
    • Opstellen van de IBKB-fiche.De  IBKB-fiche  vat  de  kwalitatieve  toestand  van  de  bodem  van  uw  terrein  samen aan de hand van de globale waarde van de IBKB en de uitsplitsing ervan op basis van  de  verschillende ecosysteemdiensten die  de  bodem  levert.  Daarnaast  geeft de  IBKB-fiche  ook  enkele  aanbevelingen  om  de  ontwikkeling van  een  levende bodem op uw terrein te bevorderen.

En het kostenplaatje? 

En het kostenplaatje? De IBKB-burger is volledig gratis en neemt niet veel tijd in beslag.

Datum van de update: 08/07/2021

Contact: 

Hulp nodig? Aarzel niet om contact op te nemen met de Bodemfacilitator van Leefmilieu Brussel.