U bent hier

KMO-park Newton : Saneren om beter te presteren

Het huidige kmo-park Newton in Anderlecht. In 2006 werd vastgesteld dat de bodem en het grondwater op dit verlaten industrieterrein van maar liefst 38.000 m² waar vroeger batterijen werden geproduceerd, aanzienlijk waren vervuild met gechloreerde solventen.

Het idee om er een kmo-park te vestigen, kreeg vorm dankzij een financiering van het Gewest en het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) voor de constructie van gebouwen en de sanering van de verontreinigde terreinen. Na afloop van de werken werd kmo-park Newton op 14 februari 2014 ingehuldigd. Het gaat om 5.540 m² gelijkvloerse werkplaatsen: 16 moduleerbare units van telkens 250 tot 500 m², verdeeld over twee gebouwen.

Het project maakt een aantal specifieke doelstellingen waar: enerzijds ondersteunt het de economische actoren die al actief zijn in de sector, en anderzijds zorgt het ervoor dat heel wat activiteiten waarvoor vroeger werd uitgeweken voortaan in Brussel kunnen blijven.

Dankzij de bedrijven die zich er vestigen, hoopt park Newton werkgelegenheid te creëren die aansluit op het socio-economisch profiel van de inwoners van de prioritaire interventiezone. Het EFRO, waarop het project kon terugvallen, stimuleert trouwens ook de tewerkstelling van laaggeschoolden in de ondersteunde zones. Op termijn zouden er in park Newton 220 banen moeten bijkomen.

Het kmo-park bereikt ook een goed ecologisch prestatieniveau: het verkleint de ecologische voetafdruk, bespaart energie, beperkt de impact op het leefmilieu én waarborgt de esthetische integratie van het project in de omgeving. Op die manier krijgt de economische activiteit in de zone nieuwe impulsen en wordt ook het leefkader in de wijk gerespecteerd en verbeterd.

Een dergelijk voorbeeld toont aan dat verontreinigde percelen zich kunnen lenen tot de inplanting en de ontwikkeling van nieuwe projecten die het Gewest ten goede komen. Het bodemsaneringsbeleid dat door Leefmilieu Brussel wordt gevoerd en verdedigd, is dan ook van essentieel belang voor een duurzame ontwikkeling die rekening houdt met alle milieugebonden, sociale en economische parameters van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Datum van de update: 20/01/2022