U bent hier

Een nieuw kinderdagverblijf in Sint-Joost

De gemeente Sint-Joost-ten-Node is de dichtst bevolkte gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zelfs van België (Statbel, 2019). De bevolkingsdichtheid overschrijdt bovendien de 23.000 inwoners/km² en de leeftijdsstructuur is de jongste van het Gewest met een gemiddelde leeftijd van 34,5 jaar (BISA, 2019). De gemeente wordt ook gekenmerkt door een aanzienlijk geboortecijfer met ongeveer 1.300 kinderen van 0-3 jaar (leeftijd voor het kinderdagverblijf). Het is dus normaal dat de gemeente Sint-Joost-ten-Node van de kinderopvang een prioritair onderwerp van zijn beleid (Beleidsnota 2018-2024 van de gemeente Sint-Joost-ten-Node) heeft gemaakt met de ontwikkeling van nieuwe structuren. In dit kader werden terreinen geselecteerd om nieuwe opvanggebouwen op te trekken.

In 2012 heeft de gemeente ervoor gekozen het perceel dat gelegen is tussen de Leuvensesteenweg en de Joseph Dekeynstraat volledig herin te richten om er een kinderdagverblijf te bouwen, een kinderhuis en 8 woningen. Het enig probleem is dat de bodemonderzoeken die voordien op het in te richten perceel werden uitgevoerd, hadden aangetoond dat de bodem besmet is met lood. Lood kan zich in bepaalde omstandigheden ophopen in levende organismen en belangrijke schade aan de volksgezondheid veroorzaken. Deze bodemverontreiniging moest dus correct worden beheerd om een omgeving zonder risico te kunnen aanbieden aan de toekomstige gebruikers van het terrein.

De onderneming die werd aangewezen voor de bouwwerf heeft een beroep gedaan op een bodemverontreinigingsdeskundige om de te treffen maatregelen te identificeren. Het risicobeheersvoorstel, dat werd aanbevolen door de deskundige en gevalideerd door Leefmilieu Brussel beoogde 90 ton besmette grond te laten afgraven (28 m² op 1,5 m diepte) door een onderneming gespecialiseerd in bodemsanering. Vervolgens werden bodemstalen genomen op de bodem en de wanden van de uitgegraven zone om zich ervan te verzekeren dat alle besmette grond werd verwijderd. De uitgegraven aarde werd naar een grondverwerkingscentrum gebracht om de grond te saneren en elders opnieuw te kunnen gebruiken. Vervolgens werden de uitgegraven zones aangevuld met zand. Vorige bodemonderzoeken hadden ook de aanwezigheid van vijf ondergrondse stookolietanks aan het licht gebracht. Ze werden geledigd en verwijderd door een gespecialiseerde firma om elk risico op een nieuwe verontreiniging te vermijden.  Om de sanering van de site af te ronden werd een laag propere aarde die door een bodemverontreinigingsdeskundige werd gecontroleerd in de tuin van het kinderdagverblijf aangebracht.

Het kinderdagverblijf werd enkele maanden later ingehuldigd en vangt momenteel 43 kinderen van de gemeente op. Achteraan werd een tuin met grasperk ingericht en een doorgang exclusief voor de zachte mobiliteit doorkruist het gebouw om het park Felix Delhayer te kunnen bereiken. Vandaag is de bodemverontreiniging op de site volledig gesaneerd en de toekomstige generaties kunnen in een gezonde omgeving opgroeien.

Datum van de update: 20/01/2022