U bent hier

Succesverhalen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een rijk industrieel verleden, waardoor de bodem op tal van plaatsen helaas is verontreinigd. De inventaris van de bodemtoestand die Leefmilieu Brussel eind 2015 opstelde, telt momenteel 14.193 percelen, waaronder 1.039 niet-verontreinigde, 9.091 mogelijk verontreinigde, 2.870 verontreinigde en 1.193 licht verontreinigde.

De actie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil die percelen opwaarderen en ze geschikt maken voor woningen en economische activiteiten. Enkele voorbeelden van succesverhaal: 

Datum van de update: 28/09/2020