U bent hier

Reporting

Als administratie heeft Leefmilieu Brussel, en meer bepaald de onderafdeling Bodem, de opdracht om bedrijven en particulieren te informeren en te ondersteunen met als doel het naleven van de wetgeving inzake verontreinigde bodems in het Brussels Gewest. Parallel hieraan ontwikkelt de onderafdeling veel diepere waarden dan het eenvoudig toepassen van de bodemwetgeving terwijl het een drijvende kracht is voor de milieuambities voor het Gewest.

Evaluatie van de bodemordonnantie

Evaluatie van de Ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems (B.S. 10/03/2009), zoals voorgeschreven in haar artikel 54. Deze evaluatie is uitgevoerd in december 2021.

Deze evaluatie werd uitgevoerd in november 2021 en voorgelegd aan de Brusselse regering en het parlement.

Activiteitenverslag van de onderafdeling Bodem tussen 2014-2018

De activiteitenverslagen geven een samenvatting van het team, de strategie en de instrumenten die kwalitatief werk tijdens de laatste wetgevingsperiode mogelijk maakten.

Datum van de update: 09/12/2021