U bent hier

Het leven in de bodem

De bodem is een levende omgeving die een ongelofelijke diversiteit en hoeveelheid aan organismen bevat. Meer precies, 25% van de diversiteit die momenteel wordt beschreven op aarde zou in de bodem zitten. Deze is evenwel nog grotendeels miskend door het grote publiek. 

Het leven dat in de bodem aanwezig is, kan worden ingedeeld in 3 functionele groepen: 

 

 

 

 • De “chemische ingenieurs” zorgen voor de chemische ontbinding van de organische materie.  Ze zijn verantwoordelijk voor de recyclage van de voedingsstoffen (stikstof en zwavel bijvoorbeeld) om ze opnieuw beschikbaar te maken voor de planten.
  • Deze functie wordt verzekerd door de bacteriën en schimmels. 

   BONUS
   De schimmels en de mycorrhiza-symbiose:
   In de bodem staan de draden van de schimmels in nauw contact met de wortels van de planten. Deze symbiose, mycorrhiza genaamd, maakt een wederzijdse uitwisseling van voedingsstoffen mogelijk (water, aminozuren en mineralen voor de schimmels, koolhydraten voor de plant). De meeste planten vormen mycorrhiza, wat hun ontwikkeling bevordert. 

 • De “biologische regelaars” verzekeren de regeling van de populaties van bodemorganismen en hun activiteit via predatie of parasitisme.
  • In deze groep bevinden zich de mijtachtigen en de springstaarten. 
 • De “ingenieurs van het ecosysteem” zorgen voor de structurering van de bodem. Deze organismen creëren ruimtes in de bodem die bijdragen tot een meer verluchte en beter gedraineerde grond. Hun actie creëert bovendien een gunstige omgeving voor alle bodemorganismen en bevordert het transformatieproces van de materie in de bodem. 
  • Deze groep bevat de regenwormen, mieren en termieten. 

Alle functies en diensten van de bodemorganismen rechtvaardigen hun centrale positie in de werking van de ecosystemen. Daarom is hun aanwezigheid in de bodem het bewijs van een gezonde bodem en heeft dit een rechtstreekse invloed op de omgeving.

 

Datum van de update: 06/10/2020