U bent hier

De bodem, wat is dat?

Wat is de bodem eigenlijk? Op het eerste gezicht is de bodem gewoon de oppervlakte waarop we lopen, bouwen, telen... De bodem is de schors van onze planeet, de oppervlaktelaag die enkele centimeters tot enkele meters dik is. 

Nochtans is de bodem veel meer dan dat. In de realiteit is het een complexe matrix die wordt gevormd door stukjes rots, korrels van verschillende grootte (zand , leem,  klei ), resten van planten en dode dieren. De ruimten tussen deze elementen (poriën) worden gevuld met water en lucht maar ook met talrijke micro-organismen die er leven. De bodems herbergen een rijk leven dat actief bijdraagt tot de goede gezondheid ervan. Ontdek meer over het leven van de bodem. 

Er is niet één bodem maar eerder een veelvoud aan bodems. De eigenschappen verschillen naargelang de samenstelling van het basisgesteente, het type van klimaat, het plantendek, de leeftijd, de omliggende topografie... De variëteit aan kleuren van de bodem is een goed voorbeeld. Donkerbruine bodems bevatten veel organisch materiaal afkomstig van de degradatie van de oppervlaktevegetatie. De roodachtige bodems bevatten veel ijzer- en aluminiumoxide als gevolg van de uitloging van de bodemlaag door het regenwater.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat de ondergrond uit zandsteen dat doorheen de jaren bedekt werd met leem en klei (fijne bodemdeeltjes), die werden afgezet door de zeeën of die werden aangevoerd door de wind en de rivieren. Maar dit is niet alles, want de mens en de stadsontwikkeling hebben duidelijk een invloed op de ontwikkeling van de bodems. Vandaag wordt een belangrijk deel van het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedekt met door de mens aangevoerd ophoogmateriaal (zie foto). Dit is een min of meer dikke grondlaag vermengd met antropogene materialen, afkomstig van de afbraak van gebouwen en wegen, zoals bakstenen, glas, beton en meer recent, plastic. Het is belangrijk de bodems van ons Gewest te kennen en te bestuderen, want in bepaalde gevallen bevatten deze materialen verontreinigende stoffen die zich beetje bij beetje in de bodem verspreiden.

 

Datum van de update: 28/09/2020