U bent hier

Activiteitenverslagen van de bodemonderafdeling

Als administratie heeft Leefmilieu Brussel, en meer bepaald de onderafdeling Bodem, de opdracht om bedrijven en particulieren te informeren en te ondersteunen met als doel het naleven van de  wetgeving inzake verontreinigde bodems in het Brussels Gewest. Parallel hieraan ontwikkelt de onderafdeling veel diepere waarden dan het eenvoudig toepassen van de bodemwetgeving terwijl het een drijvende kracht is voor de milieuambities voor het Gewest.

De activiteitenverslagen geven een samenvatting van het team, de strategie en de instrumenten die kwalitatief werk tijdens de laatste wetgevingsperiode mogelijk maakten.

Datum van de update: 24/08/2021