U bent hier

CGP : risico-onderzoek

Indien een bodemverontreiniging behandeld wordt door middel van een risicobeheer dient in eerste instantie een risico-onderzoek uitgevoerd te worden. Dit heeft tot doel de risico’s te beoordelen die de aan het licht gebrachte verontreiniging kan inhouden voor de mens en het leefmilieu, en de noodzaak van een behandeling te bepalen. Teneinde de uniformiteit en kwaliteit van de risico-onderzoeken te waarborgen, heeft Brussel Leefmilieu–BIM een code van goede praktijk laten opstellen.

Ter herinnering: deze codes hebben in de periode juli-september 2015 het voorwerp uitgemaakt van een consultatieronde bij de bodemverontreinigingsdeskundigen en in januari 2016 heeft er een overlegvergadering plaatsgevonden met de beroepsverenigingen VEB en Fedexsol.

Indien u als bodemverontreinigingsdeskundige tijdens het toepassen van deze codes fouten of incoherenties vaststelt, aarzel dan niet om ons te informeren via mail op volgende adressen (nelbaz@leefmilieu.brussels; wvanaken@leefmilieu.brussels).

Deze codes van goede praktijk treden in werking op 1/4/2016. Alle risico-evaluaties die vanaf 1/4/2016 ingediend worden bij Leefmilieu Brussel dienen te voldoen aan deze codes van goede praktijk, met uitzondering van de risico-evaluaties die ingediend worden ingevolge een vraag tot aanvulling van Leefmilieu Brussel betreffende rapporten die vóór deze datum ingediend werden.

Voor de risico-evaluaties die reeds goedgekeurd werden door Leefmilieu Brussel informeren we u dat deze geldig blijven zolang er zich geen wijziging heeft voorgedaan in de elementen waarmee rekening is gehouden in deze evaluaties om de risico’s van blootstelling van de mens, aantasting van de ecosystemen en verspreiding van verontreinigende stoffen te bepalen, met inbegrip van de gegevens van het gedetailleerd onderzoek en het bodembestemmingsplan die voor de evaluaties gebruikt werden.

Voormelde codes van goede praktijk vervangen het ontwerpbesluit van 1 september 2010 tot vaststelling van de type-inhoud van het risico-onderzoek alsook de methodologie voor risico-evaluatie en de berekening van de risicowaarden.

Datum van de update: 28/02/2022