U bent hier

CGP: behandeling

De identificatie en de behandeling van een bodemverontreiniging vereist in sommige gevallen de uitvoering van saneringswerken of de implementatie van risicobeheersmaatregelen. Teneinde de uniformiteit en kwaliteit van de werken te waarborgen, heeft Brussel Leefmilieu – BIM 14 codes van goede praktijk opgesteld:

Ter herinnering: deze codes hebben in de periode maart – juni 20105 het voorwerp uitgemaakt van consultatierondes bij de beroepsverenigingen van  bodemverontreinigingsdeskundigen en bodemsaneringsaannemers, waarna diverse overlegvergaderingen hebben plaatsgevonden.

Indien u als bodemverontreinigingsdeskundige of bodemsaneringsaannemer tijdens het toepassen van deze codes fouten of incoherenties vaststelt, aarzel dan niet om ons te informeren via mail op volgende adressen (Bernard Lemaire; Fabrice Servaes).

We wensen U te informeren dat deze codes van toepassing zullen zijn voor werken die uitgevoerd worden vanaf 1 november 2015.

We raden u dan ook aan om reeds nu met deze datum van inwerkingtreding rekening te houden wanneer u offertes opstelt waarvoor de werken na 1 november 2015 zullen uitgevoerd worden. 

Datum van de update: 28/02/2022