U bent hier

Codes van goede praktijk

De wetgeving inzake het beheer van verontreinigde bodems voorziet in de onderzoeks- en behandelingsprocedure dat bepaalde handelingen dienen uitgevoerd te worden volgens de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldende codes van goede praktijk, of bij gebrek hieraan, in overeenstemming met de in het Vlaams of Waals Gewest geldende codes van goede praktijk.
Ten einde de uniformiteit en de kwaliteit van het geleverde werk te waarborgen, heeft Brussel Leefmilieu – BIM de volgende codes van goede praktijk opgesteld :

Datum van de update: 31/05/2022