U bent hier

Waarvoor dient een bodemattest?

Als u een onroerend goed verkoopt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, moet u de koper een document bezorgen dat hem informeert over de bodemtoestand van het perceel dat hij koopt. Dit geldt ook wanneer u een risicoactiviteit overdraagt. Dit bodemattest is een wettelijk en verplicht document.

Het bodemattest geeft aan of de bodem in kwestie is opgenomen in de inventaris van de bodemtoestand, dit is de lijst die in Brussel de percelen aanduidt die verontreinigd of vermoedelijk verontreinigd zijn, maar ook die niet verontreinigd, behandeld of in behandeling zijn.

Wie een perceel koopt of een risicoactiviteit overneemt, heeft het recht om de bodemtoestand te kennen van het perceel waarop hij/zij zich wil vestigen. De verkoper moet de koper op de hoogte brengen vóór de verkoop, in het stadium van het compromis of het bod. De overnemer van een risicoactiviteit moet vóór de ondertekening van de overdrachtsovereenkomst worden ingelicht. De koper of de overnemer moet ook verklaren dat hij/zij het bodemattest heeft ontvangen: deze verklaring wordt opgenomen in de offerte, het compromis, de verkoopakte of de overdrachtsovereenkomst.

Bovendien moet de verkoper verklaren dat hij over geen andere informatie beschikt die de inhoud van het bodemattest zou kunnen wijzigen.

Is het bodemattest verplicht?

Ja, het gaat om een wettelijke verplichting die is vastgelegd in de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 5 maart 2009, gewijzigd in 2017. Indien deze verplichting niet wordt nageleefd, kunnen de straffen zwaar zijn. Niet alleen kan de verkoop door de rechtbank nietig worden verklaard, maar u kunt ook een boete en een gevangenisstraf krijgen indien blijkt dat het perceel vermoedelijk verontreinigd was. U

moet eveneens een bodemattest voorleggen indien u uw kavel verkoopt (doorgaans een appartement, kantoor, parkeerplaats, enz.). In bepaalde gevallen kunt u echter worden vrijgesteld van de verplichtingen die doorgaans gelden voor de gevallen waarin het attest aangeeft dat het perceel is opgenomen in categorie 0 (vermoedelijk verontreinigd) van de inventaris van de bodemtoestand. Indien uw kavel de grond niet raakt (bv. appartement op een hogere verdieping), kunt u een vrijstelling aanvragen zodat u het normaal verplicht verkennend bodemonderzoek niet hoeft te laten uitvoeren.

Datum van de update: 28/09/2020