U bent hier

Hoeveel kost het en hoe moet ik betalen?

De prijs van het bodemattest hangt af van bepaalde criteria. De basisprijs bedraagt 39 euro, maar volgende meerprijzen kunnen worden gevraagd  :

  • 60 euro als het betrokken perceel niet gekadastreerd is ;
  • 60 euro als u het bodemattest niet aanvraagt via één van de web formulieren ;
  • 500 euro voor alle dringende bodemattest aanvragen(max. 5 werkdagen in plaats van 20 kalenderdagen, behalve tijdens de sluiting van Leefmilieu Brussel op het einde van het jaar).

De basisprijs wordt om de 2 jaar geïndexeerd. De volgende indexering vindt plaats op 2023.

Het bedrag moet op de rekening van Leefmilieu Brussel BE48 0910 1051 4627 worden gestort. Bij de vrije mededeling vermeldt u uw naam en de referenties van het desbetreffende kadastraal perceel (als uw aanvraag betrekking heeft op meerdere percelen, dient u uw naam te vermelden, evenals het aantal percelen waarvoor u een bodemattest aanvraagt en de referenties van minstens één van de percelen).

Professionals zoals notarissen of vastgoedmakelaars die regelmatig bodemattesten vragen, kunnen deze via ons BRUSOIL platform aanvragen. In dit geval gebeurt de betaling verplicht via een bij Leefmilieu Brussel vastgelegde provisie. Hiervoor dient een voldoende hoog bedrag gestort te worden op het rekeningnummer BE48 0910 1051 4627, met als mededeling het ID-nummer dat u kan terugvinden in uw BRUSOIL account. Vraag dus eerst uw account aan bij Leefmilieu Brussel via email.

Datum van de update: 02/04/2021