U bent hier

Wat is de kaart van de bodemtoestand?

Wat de kaart toont

Op de kaart van de bodemtoestand staan alle gevalideerde kadastrale percelen en deze waarvoor Leefmilieu Brussel beschikt over gecontroleerde informatie omtrent de bodemkwaliteit.

Elk perceel ingeschreven in de inventaris van de bodemtoestand behoort tot een categorie, die rekening houdt met de resultaten van de eventuele studies en werkzaamheden rond behandeling van bodemverontreiniging die doorgingen over of op dit terrein.

Opgelet: er bestaan andere mogelijk verontreinigde, verontreinigde of behandelde percelen die niet op de kaart staan omdat ze nog niet gevalideerd werden!

Al naargelang de afgeleverde milieuvergunningen voor nieuwe risicoactiviteiten, ongelukken die zich op bepaalde percelen voordeden en de studies of werkzaamheden rond behandeling van bodemverontreiniging die werden uitgevoerd door bodemverontreinigingsdeskundigen en bodemsaneringsaannemers, evolueert de kaart van de bodemtoestand dagelijks.

Zo zou een perceel ingeschreven kunnen worden in de inventaris van de bodemtoestand onder categorie 0 terwijl het er de dag voordien nog niet instond (bijvoorbeeld bij het afleveren van een milieuvergunning voor een nieuwe risicoactiviteit), een ander perceel zou kunnen overgaan naar categorie 1 terwijl het een paar dagen ervoor nog ingeschreven stond onder categorie 0 (geval van een verkennend bodemonderzoek dat aantoont dat de bodem niet verontreinigd is), enz. 

Praktisch 

De interactieve bodemkaart bevat:

 • Identificatiefiches: voor elk perceel op de inventaris van de bodemtoestand bestaat er een identificatiefiche met daarin een samenvatting van de bijgewerkte gedetailleerde informatie waar Leefmilieu Brussel over beschikt. Door een perceel met de informatietool aan te stippen, krijgt u deze fiches te zien.
 • Lagen: verschillende informatielagen zijn beschikbaar en kunnen gelijktijdig getoond worden (de te tonen lagen aanvinken).
  • Inventaris van de bodemtoestand: (gevalideerde) percelen en hun categorieën
  • Kadaster: omtrek van de kadastrale percelen
  • Adressen
  • Luchtfoto
  • Openbare groene ruimten
  • Openbaar vervoer

Vragen over deze kaart?  Neem contact met ons op!  

Wenst u meer gedetailleerde informatie dan die in de informatiefiche?

» Vraag dan een bodemattest aan.

Het is tevens mogelijk om, onder bepaalde voorwaarden, de bestaande bodemstudies te verkrijgen (toegang tot milieu-informatie).

Om de informatie over de bodemkwaliteit van de Brusselse terreinen snel toegankelijk te maken, wordt de kaart van de bodemtoestand, overeenkomstig de bepalingen van de bodemordonnantie van 5 maart 2009, gewijzigd in 2017, en de van kracht zijnde regels inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gepubliceerd op de website van Leefmilieu Brussel.

Datum van de update: 28/09/2020