U bent hier

Is mijn terrein opgenomen ?

Om dit te weten te komen, klik hier :

Goed om te weten: de informatie op de kaart is louter indicatief en vervangt geenszins het bodemattest, dat een officieel en verplicht document is om een terrein te verkopen of een risicoactiviteit over te dragen aan een andere exploitant. Enkel een bodemattest geeft alle bij Leefmilieu Brussel beschikbare informatie en legt de verplichtingen vast die gepaard gaan met elk perceel.

Om de informatie over de bodemkwaliteit van de Brusselse terreinen snel toegankelijk te maken, wordt de kaart van de bodemtoestand, overeenkomstig de bepalingen van de bodemordonnantie van 5 maart 2009, gewijzigd in 2017, en de van kracht zijnde regels inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gepubliceerd op de website van Leefmilieu Brussel.

Datum van de update: 28/09/2020