U bent hier

Benzinestations

In een benzinestation hanteert men brandstoffen (benzine en/of diesel): eerst van een vrachtwagen in een tank en vervolgens van de tank naar de voertuigen.

Het betreft een risicoactiviteit omwille van de opslag en het hanteren van producten die sterk verontreinigend zijn voor de bodem en het grondwater.

Verontreiniging komt vooral voor bij een lek in een tank of een leiding, maar ook bij ongelukken of onoplettendheid bij het vullen van de opslagtanks van de brandstofpompen of de brandstoftanks van de wagens.

Preventieve maatregelen

Benzinestations zijn onderworpen aan een wetgevend kader vastgelegd in het besluit "benzinestations-" van 21 januari 1999.

Verschillende preventieve maatregelen zijn verplicht:

  • automatische lekdetectie,
  • overvulbeveiliging,
  • vloeistofdichte piste met koolwaterstofscheiders,
  • anti-corrosiebescherming van de opslagtanks,
  • jaarlijkse en tienjaarlijkse controles,
  • enz.

Meer info

 

Datum van de update: 14/05/2021