U bent hier

Drukkerijen

Drukken is een reproductiemethode waarbij inkt wordt aangebracht op een te bedrukken materiaal: papier, stof, metaal, synthetisch materiaal... Er bestaan verschillende types machines en verschillende drukvormen.

De producten die bij het drukken worden gebruikt vormen een gevaar voor de bodem en het grondwater omdat ze zeer vaak giftige stoffen bevatten.

Het gaat om inkt, vernis, lak en thinner, maar ook om hulpstoffen die in drukkerijen worden gebruikt, bijvoorbeeld de solventen voor de schoonmaak van drukvormen, persen, matrijzen, enz.

Preventieve maatregelen

Om het risico op bodemverontreiniging te beperken bestaan er veiligere en meer ecologische producten en drukprocedés.

Door gesloten systemen te gebruiken, net zoals voor de schoonmaak van inktzeven, kan u voorkomen dat afvalstoffen en solventen in het leefmilieu terechtkomen.

Watergedragen inkt is veel minder schadelijk voor het milieu dan conventionele inkt. Ook digitaal drukken brengt veel minder risico op bodemverontreiniging met zich mee omdat er enkel gebruik wordt gemaakt van inktpatronen en er bijgevolg weinig of geen solventen nodig zijn voor het schoonmaken van de machines.

Een goed beheer van het afvalwater tijdens het werken en bij de lozing ervan beperkt eveneens het risico op bodemverontreiniging.

Wanneer het gebruik van giftige producten niet volledig kan worden vermeden, moeten ze in alle veiligheid worden opgeslagen en gebruikt. 

Meer info over de opslag van gevaarlijke producten

Uitzonderingen

  • Een drukkerij die geen schadelijke oplosmiddelen gebruikt.
  • Een drukkerij waarvan het totale vermogen minder dan of gelijk is aan 20 kW en die maximaal zes personeelsleden heeft. 

Meer info

Meer uitleg is beschikbaar op onze webpagina Drukkerijen

Datum van de update: 28/10/2020