U bent hier

Metaalbewerking

Metalen treffen we aan in een breed gamma werkzaamheden, van kleine precisieonderdelen tot reusachtige werkstukken. Metaalbewerking omvat dus een brede waaier van vaardigheden, processen en gereedschappen.

Niet alle metaalbewerkingen vormen dan ook dezelfde risico's voor het leefmilieu en de bodem.

Metaalbewerkingstechnieken waarbij de aard van de metalen niet wordt gewijzigd en zonder warmtebehandeling, zoals boren, slijpen, draaien, frezen, schaven, zagen, polijsten en zandstralen vormen op zich geen risico op bodemverontreiniging. Het zijn de giftige snijoliën gebruikt voor het smeren en koelen van metalen en de solventen gebruikt om te ontvetten, die risico’s met zich meebrengen. 

In smelterijen zijn het vooral de metalen zelf die tot bodemverontreiniging kunnen leiden. Dit is ook het geval wanneer de metalen chemisch of elektrochemisch bewerkt worden (laatstgenoemde techniek gebruikt ook solventen). Ook het ontvetten van metalen vormt een gevaar voor de bodem. 

Preventieve maatregelen

Voor deze diverse behandelingen bestaan er veiligere en meer ecologische methodes dan degene die gebruikmaken van gevaarlijke chemische producten.

In de plaats van snijoliën bijvoorbeeld kan ook onschadelijke, biologisch afbreekbare olie worden gebruikt, of plantaardige olie. Voor het ontvetten kunnen beter andere producten worden gebruikt dan giftige solventen.

Gevaarlijke producten die noodzakelijk zijn voor uw activiteit moeten zorgvuldig opgeslagen en gebruikt worden om insijpeling in de bodem te voorkomen: inkuipingen, vloeistofdichte pistes... Deze preventieve maatregelen worden opgelegd in de milieuvergunning.

Uitzonderingen

  • Metaalwerkplaatsen die de aard van het metaal op zich niet veranderen, die geen warmtebehandeling uitvoeren en die een vermogen hebben van minder dan 20 kW.
  • Werkplaatsen van juweliers waar metalen worden gesmolten en gegoten, en met maximum twee personeelsleden.
  • De thermische bewerking van metalen of metalen voorwerpen, met uitzondering van smeltovens.
  • Las- en snijbrandwerkplaatsen. 
Datum van de update: 28/10/2020