U bent hier

Werkplaatsen voor het onderhoud van voertuigen

Het Brussels Gewest telt talloze werkplaatsen voor herstel of demontage van voertuigen. Er worden regelmatig substanties die schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu gebruikt en opgeslagen, zoals solventen of koolwaterstoffen (en zeker ook afvaloliën, remvloeistoffen, batterijen...).

De activiteiten in deze werkplaatsen vormen dus een potentieel gevaar voor de bodem en het grondwater. De vastgestelde verontreinigingen voor dit type van activiteit worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het manipuleren van onderdelen die verontreinigende stoffen bevatten, en dat gebeurt tijdens het demonteren, reinigen en ontvetten.

Ook het opslaan en illegaal dumpen van giftige stoffen via beschadigde septische putten of rioleringen, kan aanzienlijke verontreinigingen veroorzaken.

Preventieve maatregelen

De voorwaarden die deze activiteiten mogelijk maken zonder schadelijk te zijn voor het milieu, zijn opgenomen in de milieuvergunning. Het zijn aangepaste maatregelen voor:

  • het opslaan en manipuleren van onderdelen en gevaarlijke afvalstoffen: opvangbak, inkuiping of helling naar een verzamelbekken om het lekken van vloeistoffen te voorkomen;
  • het verwijderen van afval en afvalwater;
  • het onderhoud van installaties zoals slibafscheiders en koolwaterstofafscheiders;
  • het vloeistofdicht maken van de vloerbedekking;
  • de verwijdering van bepaalde types afval en gebruikte producten door een erkende afvalophaler.

Uitzonderingen

De werkplaatsen voor voertuigen die enkel volgende activiteiten uitoefenen worden niet beschouwd als risicoactiviteit:

  • het aanbrengen van accessoires,
  • het demonteren en monteren van banden op velgen en het uitlijnen. 

Meer info

Onderhouds- en herstelwerkplaats voor motorvoertuigen

Datum van de update: 28/10/2020