U bent hier

Hoe de inventaris bijwerken?

De gedetailleerde informatie van de inventaris van de bodemtoestand wordt systematisch en onmiddellijk bijgewerkt. Zodoende werden er links gecreëerd tussen de databanken Inspectie en Milieuvergunningen, zodat relevante informatie - bijvoorbeeld over de ongelukken of de uitgereikte, overgedragen of stopgezette vergunningen voor risicoactiviteiten - rechtstreeks in de inventaris van de bodemtoestand wordt opgenomen.

Wat de gegevens van de bodemonderzoeken en -saneringen betreft, beschikken de bodemverontreinigingsdeskundigen over een specifiek online platform, BRUSOIL genaamd, waarin ze bepaalde technische gegevens invullen, zoals de vroegere of huidige risicoactiviteiten met betrekking tot een terrein, alsook de uitgevoerde boringen en analyses, om de inventaris van de bodemtoestand onmiddellijk te kunnen bijwerken en zo actueel mogelijke versies van de bodemattesten en de kaart van de bodemtoestand te kunnen aanbieden.

Datum van de update: 28/09/2020