U bent hier

Hoe de gegevens van de inventaris valideren?

Hoe kunt u bijdragen aan de validatie van de gegevens van uw terrein?

De informatie in de inventaris van de bodemtoestand moet worden gevalideerd volgens een proces dat is vastgelegd door de ordonnantie van 2009, gewijzigd in 2017. Dit validatieproces omvat verschillende stappen:

  • Leefmilieu Brussel neemt contact op met de huidige eigenaars en exploitanten van de betrokken terreinen aan de hand van een aangetekende brief of een e-mail waarin het zijn intentie betekent om het terrein op te nemen in de inventaris. Hierbij is een technisch verslag gevoegd dat de informatie vermeldt waarover Leefmilieu Brussel beschikt, alsook een brochure (.pdf) waarin de validatieprocedure wordt uiteengezet. In geval van een mede-eigendom betekent Leefmilieu Brussel deze intentie aan de vereniging van mede-eigenaars en aan de syndicus, die alle mede-eigenaars binnen een termijn van tien dagen op de hoogte brengt.
  • De aangeschreven personen hebben 3 maanden de tijd om kennis te nemen van deze informatie en eventueel een rechtzetting te vragen of kennis te geven van hun intentie een verkennend bodemonderzoek uit te voeren (per e-mail of via een aangetekende brief). Indien een verkennend bodemonderzoek wordt uitgevoerd, moet dit worden overgemaakt aan Leefmilieu Brussel binnen de 6 maanden na de kennisgeving van opname.
  • Binnen de 2 maanden na ontvangst van alle reacties of, in voorkomend geval, na het verstrijken van de termijn van 3 maanden, maakt Leefmilieu Brussel zijn definitieve beslissing bekend om het terrein al dan niet op te nemen in de inventaris van de bodemtoestand en verduidelijkt het de gevolgen van een eventuele opname.

De inzet is belangrijk! Reageer dus binnen de 3 maanden op de brieven en/of e-mails die u van Leefmilieu Brussel ontvangt, want als u deze kans laat schieten, neemt Leefmilieu Brussel uw terrein op in de inventaris van de bodemtoestand op basis van de informatie waarover het beschikt, met als gevolg dat een verkennend bodemonderzoek zal moeten uitgevoerd worden op uw terrein bij de volgende verkoop!

Let wel, overeenkomstig de ordonnantie van 2009, gewijzigd in 2017, mag Leefmilieu Brussel zijn beslissing om het perceel of de percelen al of niet op te nemen in de inventaris van de bodemtoestand in een gelijkvormigheidsverklaring of in een slotverklaring of tijdens de oplegging van noodmaatregelen betekenen.

Datum van de update: 28/09/2020