U bent hier

De Brussels Greenfields-projectoproep

Tal van Brusselse terreinen die met name langs het kanaal Brussel-Charleroi zijn gelegen, werden in de loop van de voorbije decennia aangetast door sterk vervuilende activiteiten. De verantwoordelijken voor deze vervuilingen zijn heel vaak onbekend of niet in staat om deze terreinen te saneren. Hierdoor kunnen deze zogenaamde "weesterreinen" geen economische activiteit meer als bestemming krijgen en zijn bijgevolg "bevroren".

Daarom werd eind 2009 de Brussels Greenfields-projectoproep gelanceerd. Het doel hiervan was om de vervuilde terreinen rond het kanaal te saneren tijdens de ontwikkeling van economische projecten in dat gebied. Dit heeft het mogelijk gemaakt om nieuw leven te blazen in deze zone door er economische activiteit en werkgelegenheid te creëren. In ruil ontvingen de projectbeheerders toelages om de terreinen te saneren, evenals een geïntegreerde begeleiding van verscheidene Brusselse instellingen voor het saneren en de lancering van economische activiteiten.

In totaal kende Brussels Greenfields een looptijd van 4,5 jaar. Dit project kreeg de financiële steun van het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die het samen financierden voor een bedrag van 2,1 miljoen euro in het kader van het operationeel programma 2007-2013 "Samen investeren in stedelijke ontwikkeling!". In totaal ontvingen 10 projecten een subsidie.

Na afloop van de werken van de laureaten zullen 169.525 m² vervuilde terreinen zijn gesaneerd en in hun oorspronkelijke staat zijn hersteld. Wat de werkgelegenheid betreft, zouden deze 10 projecten 1.745 voltijdse jobs moeten opleveren, bovenop een aanzienlijke collectieve impact.

Partners:

Datum van de update: 04/08/2021