U bent hier

De financiële steunmaatregelen

In bepaalde gevallen kent het Brussels Hoofdstedelijk Gewest financiële steun toe voor het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek, saneringswerken of risicobeheerswerken.

Onder bepaalde voorwaarden kan een premie worden toegekend voor een verkennend bodemonderzoek, een gedetailleerd onderzoek, een risico-onderzoek, een saneringsvoorstel (beperkt) of een risicobeheersvoorstel, een eindbeoordeling en sanerings- of risicobeheerswerken.

De projectdragers die een economische activiteit creëren rond het kanaal konden een subsidie en begeleiding krijgen van Brussels Greenfields om hun terrein te saneren en hun activiteit te starten.

Het Bofas-fonds financieert de sanering van publieke benzinestations.

 

Datum van de update: 28/09/2020