U bent hier

Wie mag een bodemonderzoek uitvoeren?

Om een bodemonderzoek te laten uitvoeren, dient u een beroep te doen op een door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkende bodemverontreinigingsdeskundige. Het is een wettelijke verplichting die ervoor zorgt dat u niet voor verrassingen komt te staan.

De bodemverontreinigingsdeskundige moet zich verplicht houden aan de door de wet opgelegde methode en de resultaten kunnen voorleggen die voor dit type van onderzoek zijn vereist. De vereisten die de deskundige moet naleven, zijn die van:

Om een erkend deskundige te vinden, kunt u de lijst van bodemverontreinigingsdeskundigen raadplegen.

Wie valideert ?

Zodra het onderzoek is uitgevoerd, moet de bodemverontreinigingsdeskundige het aan Leefmilieu Brussel bezorgen via de ter beschikking gestelde elektronische middelen. Leefmilieu Brussel beschikt over een termijn van 30 dagen (die kan worden uitgebreid tot 60 dagen met het akkoord van de opdrachtgever) om het onderzoek al dan niet conform te verklaren of bijkomende informatie te vragen. U ontvangt dan een officieel document van Leefmilieu Brussel, "gelijkvormigheidsverklaring" genaamd, waarin de informatie in verband met uw verplichtingen is opgenomen (type van verontreiniging, termijn voor het uitvoeren van het volgende onderzoek, te treffen maatregelen, enz.).

Afhankelijk van het onderzoek kunnen de praktische modaliteiten veranderen. U vindt meer gedetailleerde informatie over dit onderwerp op de pagina's die dieper ingaan op de onderzoeken zelf.

Om een duidelijk inzicht te geven in uw verplichtingen, nodigen wij u ook uit om onze korte toelichtende video's te bekijken.

Datum van de update: 28/09/2020