U bent hier

Wat zijn de verschillende onderzoeken?

Twee verschillende procedures voor het onderzoek en het beheer van verontreinigde bodems zijn van kracht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: de algemene procedure en de specifieke procedure voor benzinestations. Het doel van deze procedures is om een overzicht te geven van de verschillende stappen waarmee u een eventuele verontreiniging op het spoor komt en behandelt. Deze procedures creëren een ondubbelzinnige structuur, waardoor de door u te nemen stappen worden vereenvoudigd en het meteen duidelijk is waar de verantwoordelijkheid van elke betrokkene ligt.

Voor de procedure voor benzinestations verwijzen wij u naar het deel van de website dat eraan is gewijd.

De algemene procedure is vastgelegd door de ordonnantie van 5 maart 2009, gewijzigd in 2017, betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems.

De identificatie van de verontreinigde bodems en de behandeling van de verontreinigde bodems verloopt in verschillende fasen, die op de volgende pagina's in detail worden beschreven:

Al deze fasen zijn niet noodzakelijk aanwezig voor elk terrein. Als er geen verontreiniging is, wordt de procedure stopgezet na het verkennend bodemonderzoek. Indien het verkennend bodemonderzoek een verontreiniging aan het licht heeft gebracht, zult u actie moeten ondernemen. In sommige gevallen zult u de verontreiniging moeten verwijderen en het terrein saneren. In andere gevallen zult u de verontreiniging niet moeten verwijderen, maar maatregelen moeten treffen om de risico’s en de gevolgen die verband houden met deze verontreiniging te vermijden. Grondigere bodemanalyses zijn nodig om te bepalen welk besluit moet worden genomen.

Daarnaast voorziet de bodemordonnantie van 2017 in de mogelijkheid om de procedure in een aantal gevallen te versnellen en om de bodem gelijktijdig met het verkennend bodemonderzoek te behandelen (minieme behandeling) of zonder vooraf goedgekeurd behandelingsvoorstel (behandeling van beperkte duur). 

Om u een beter inzicht te krijgen in het algemeen mechanisme, heeft Leefmilieu Brussel een algemeen schema van de procedure opgesteld.

Datum van de update: 28/09/2020