U bent hier

Gezamenlijke onderzoeken

Om tijd en geld te besparen, kunnen er ook gezamenlijke onderzoeken worden uitgevoerd. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • verkennend bodemonderzoek en gedetailleerd bodemonderzoek
  • gedetailleerd bodemonderzoek en risico-onderzoek
  • verkennend bodemonderzoek, gedetailleerd bodemonderzoek en risico-onderzoek

De bodemverontreinigingsdeskundige moet de houder van verplichtingen informeren over de voordelen van deze combinatie van onderzoeken.

In de praktijk

De persoon die het verkennend bodemonderzoek moet uitvoeren, kan onmiddellijk na het verkennend bodemonderzoek voor eigen rekening een gedetailleerd onderzoek laten uitvoeren, zonder tussentijdse kennisgeving aan het Leefmilieu Brussel van dit eerste onderzoek. De procedure is dezelfde als de persoon onmiddellijk na het gedetailleerd bodemonderzoek een risico-onderzoek laat uitvoeren.

In beide gevallen heeft Leefmilieu Brussel na de ontvangst van de twee gezamenlijke onderzoeken 30 dagen de tijd om ze gelijkvormig te verklaren of om aanvullingen op te leggen die binnen een redelijke termijn aan het Instituut moeten worden betekend.

In het geval van een gelijktijdige betekening van een verkennend bodemonderzoek, een gedetailleerd onderzoek en een risico-onderzoek heeft Leefmilieu Brussel na de ontvangst van de drie gezamenlijke onderzoeken 60 dagen de tijd om ze gelijkvormig te verklaren of om aanvullingen op te leggen die binnen een redelijke termijn aan het Instituut moeten worden betekend.

Datum van de update: 28/09/2020