U bent hier

Pump and treat

Ondergronds oppompen, bovengronds behandelen

Als concept is de ‘pump and treat’-methode de meest eenvoudige en meest gebruikte methode in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Toch vertoont deze techniek een aantal nadelen, vooral qua kostprijs. De efficiëntie ervan vraagt dus om enige nuances.

Wat gebeurt er?

Bij "pump and treat" gaat het om de zuivering van de grondwaterlaag via het oppompen van het grondwater, gevolgd door behandeling in een zuiveringsinstallatie. Het gezuiverde water wordt daarna geloosd in de riolering of vloeit weg aan de oppervlakte.

Keerzijde van de medaille

Voordelen? Deze techniek is zeer eenvoudig en de vakmensen beheersen hem zeer goed. De efficiëntie is wel heel beperkt als de vervuilende stoffen moeilijk oplossen in water of als de bodem weinig water doorlaat of een heterogene samenstelling heeft. In dat geval kan de sanering verschillende jaren duren … met alle kosten en hinder die daarvan het gevolg zijn.

Geavanceerde technieken

De wetenschappelijke literatuur spreekt soms over varianten van deze methode onder de naam ‘enhanced pump and treat’. Deze geavanceerde techniek heeft als doel om vanuit hetzelfde concept de effectiviteit van het volume aan verwijderde verontreininingen te verhogen. Die techniek bestaat uit het inbrengen van oppervlakteactieve of oplossingsbevorderende (zoals ethanol) stoffen in de bodem. Deze producten beperken de duur van pompen en verhogen de oplosbaarheid van de verontreinigende stoffen. Het systeem maakt gebruik van een specifiek injectiesysteem en vereist bovendien een aanpassing van het zuiveringsproces voor de stoffen die in de grondlaag worden geïnjecteerd.

Water opnieuw in de grondlaag

Wilt u het volume water beperken dat via de riolering of de oppervlakte wegstroomt? Dan kunt u het weggepompte water na de behandeling in de zuiveringsinstallatie terug naar de grondlaag laten afvloeien. Houd er wel rekening mee dat deze techniek relatief moeilijk te dimensioneren is in een dichtbevolkt stedelijk gebied met veel kelders, ondergrondse opslagtanks, …

Datum van de update: 28/09/2020