U bent hier

Welke verontreiniging wordt veroorzaakt door een particulier?

Elk van ons kan de bodem vervuilen, zelfs zonder dat hij zich daarvan bewust is.

Stookolietanks kunnen roesten of overlopen tijdens het bijtanken. Als er stookolie wegvloeit, veroorzaakt dat soms ernstige vervuiling van de bodem of het grondwater.

Onderhoudsproducten vervuilen de bodem, het water en de lucht. Bovendien vormen ze chemische mengsels die de goede werking van waterzuiveringsinstallaties verstoren. Beperk het gebruik ervan dan ook tot een minimum en gebruik de minst vervuilende producten.

Gevaarlijke stoffen zoals onkruidverdelgers, meststoffen, koolwaterstoffen, oplosmiddelen, terpentijnolie, bezinksel in verf- of vernispotten, insecticiden voor huishoudelijk gebruik, producten tegen schadelijke dieren, enz. belanden vaak in de afvalzak of bewoners gieten ze weg in hun toilet of de gootsteen. Dit veroorzaakt een zeer ernstige vervuiling van het water en van de bodem.

Chemische stoffen zoals meststoffen, totale en selectieve onkruidverdelgers en insecticiden worden regelmatig gebruikt in de moes- of siertuin. Ze zijn heel schadelijk voor het milieu en onze gezondheid.

As van de barbecue wordt dikwijls gebruikt als meststof voor de moestuin, ondanks het feit dat dit erg toxisch is voor de gezondheid. Deze as bevat onder andere zware metalen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen die door de groenten kunnen worden opgenomen!

Groot huisvuil zoals elektrische huishoudapparaten en -verfpotten, wordt soms gestort op illegale plaatsen. Het vormt een ernstige bedreiging voor milieu en bodem en meer bepaald voor de grondwaterlagen.

Batterijen die u in de natuur wegwerpt, zijn uiterst giftig voor de bodem. Een eenvoudig knoopbatterijtje zoals dat van een uurwerk, kan1 m³grond of400 literwater vijftig jaar lang vervuilen!

Datum van de update: 28/09/2020