U bent hier

Welke verontreiniging wordt veroorzaakt door een bedrijf?

Industriële activiteiten vereisen vaak het vervoer, de opslag, het gebruik, de productie en de verwijdering van gevaarlijke stoffen.

Activiteiten die in Brussel een gevaar kunnen inhouden voor bodem en grondwater zijn de benzinestations, droogkuis, garages, carrosseriebedrijven, drukkerijen, opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, … Het is namelijk zo dat deze bedrijven vaak stoffen verwerken en opslaan die schadelijk zijn voor de volksgezondheid en het milieu. Dit verklaart dan ook de strenge regelgeving die moet toelaten dat deze activiteiten zich verder ontplooien zonder het milieu schade toe te brengen.

In bedrijven kunnen heel wat situaties gifverspreidingen in de bodem veroorzaken:

  • Ongevallen met tankwagens, treinen of leidingen (boven- of ondergronds) die gevaarlijke vloeistoffen transporteren zoals koolwaterstoffen of oplosmiddelen, enz.;
  • Lekken als gevolg van roest in opslagtanks of allerhande vaten van giftige stoffen;
  • Overlopende tanks met koolwaterstoffen of oplosmiddelen, als gevolg van ongelukjes bij het bijvullen; niet-waterdichte opslag van producten zodat de regen de vervuilende stoffen meevoert naar de bodem of het grondwater;
  • Productiemethoden die vervuilende stoffen laten afvloeien op terreinen zonder betonnen dekplaat of zonder asfaltbekleding;
  • De manipulatie van onderdelen (ontmanteling, reiniging, enz.) die zelf vervuilende stoffen bevatten;
  • De lozing door sommige bedrijven van giftige stoffen via beschadigde septische putten of rioolleidingen.
Datum van de update: 28/09/2020