U bent hier

Wat is de impact op de gezondheid?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gekenmerkt door een indrukwekkend industrieel verleden. Door de eeuwen heen raakten zowel de bodem als het grondwater van het Gewest daardoor meermaals verontreinigd. Die verontreiniging vindt haar oorsprong in lekken of overvullingen van koolwaterstoftanks, het lozen van verontreinigende stoffen op of in de bodem, incidenten bij het overhevelen van gevaarlijke stoffen, neerslag van vervuilend stof, enz.

Wat de bodemverontreiniging betreft, zijn de industriële activiteiten lang niet de enige boosdoener. Ook het storten van stadsafval, lekkende rioleringen, activiteiten van kmo's (garages, tankstations, drukkerijen, droogkuis, ...) of de huisvesting (gebruik van pesticiden, lekkende tanks, ...) moeten met de vinger worden gewezen.

Het duurt soms tientallen jaren voor bodemvervuiling ernstige risico’s veroorzaakt voor de volksgezondheid en het milieu. De bodem houdt ook verband met andere omgevingen (lucht, water), wat de blootstellingsmogelijkheden enkel doet toenemen, ongeacht of het nu via inslikking of inademing gebeurt.

De personen die het meest worden blootgesteld aan de effecten van de bodemverontreiniging, zijn degene die zich op een verontreinigde site of in de buurt daarvan bevinden. In de stad kan men op verschillende manieren worden blootgesteld aan bodemverontreiniging:

  • door groenten te eten die op vervuilde gronden zijn gekweekt,
  • door het inademen van schadelijke uitwasemingen,
  • door water te drinken dat door de stad stroomt en dat drinkbaar hoort te zijn (maar waarbij vervuilde stoffen in de leidingen zijn geïnfiltreerd),
  • door het inslikken van vervuilde stofdeeltjes (bv. kinderen die in het gras of op de grond spelen).

Ook als de bodem aan de oppervlakte niet is vervuild en er geen onmiddellijk gevaar is voor levende wezens, kan de bodem toch vervuild zijn in de diepere grondlagen. Ook dan vormt de bodemvervuiling een risico voor het leefmilieu, omdat ze zich verspreidt naar aanpalende terreinen, naar het oppervlaktewater, enz. Daarnaast is het moeilijk om in te schatten in welke mate de bevolking wordt blootgesteld aan de aanwezige verontreinigde stoffen in de bodem, aangezien er nog maar erg weinig geweten is over de opname van verontreinigde stoffen uit de bodem in het menselijk lichaam.

Daarom hebben de politici de afgelopen jaren maatregelen genomen om de bevolking, de fauna, de flora, het oppervlakte- en grondwater, enz. te beschermen tegen deze schadelijke effecten.

Datum van de update: 28/09/2020