U bent hier

Hoe kan bodemverontreiniging worden voorkomen?

U kunt heel concrete preventiemaatregelen nemen waarmee u bodemvervuiling vermijdt.

Een overzicht:

Particulieren moeten in de eerste plaats de volgende regels toepassen:

 • Hun onderhoudsproducten (voor vaat, was, vloeronderhoud, …) zuiniger doseren en de minst vervuilende producten gebruiken.
 • Alle overschotten van giftige of gevaarlijke stoffen bijhouden en naar een containerpark brengen. Gooi ze nooit in de huisvuilzak, de gootsteen, het toilet of de riolering!
 • Het gebruik van chemische producten of as (bijvoorbeeld van een barbecue) vermijden in de sier- of moestuin. Het is perfect mogelijk om zonder deze vervuilende producten mooie planten en gezonde groenten te kweken.
 • Nooit illegaal storten, niet in de stad en niet op het platteland. Grof huisvuil raakt u altijd kwijt in een containerpark.
 • Lege batterijen die zware metalen bevatten, naar een speciaal inzamelpunt (Bebat) brengen. Gooi ze nooit zomaar in de huisvuilzak of in de natuur.
 • Stookolietanks inkuipen en geregeld controleren op lekken. U moet altijd een ‘noodset’ (met absorberende producten, enz.) bij de hand hebben voor gebruik bij ongeval of overlopende tank.

Bedrijven moeten hoofdzakelijk de volgende maatregelen treffen:

 • Ondoordringbare kuipen voorzien voor het opslaan van vaten, reservoirs of tanks die vervuilende producten bevatten, teneinde eventuele lekken te kunnen opvangen.
 • Ondergrondse opslag van vervuilende stoffen vermijden. Als dat onmogelijk is, moeten ze een systeem installeren dat een eventueel lek snel detecteert.
 • Een waterdichte vloer leggen op plaatsen waar schadelijke producten worden behandeld of geleverd.
 • De beste beschikbare technologie toepassen om uitstoot van gevaarlijke producten in de lucht te beperken.
 • Een ‘noodset’ bij de hand hebben (met absorberende producten, …) om op te treden bij ongevallen.
Datum van de update: 28/09/2020