U bent hier

Bodemverontreiniging: een kort overzicht en video's

Vervuiling van bodem en grondwaterlagen is soms weinig zichtbaar. Toch is het bestrijden ervan voor ieder van ons belangrijk. Want een vervuilde grond kan ernstige gevolgen hebben, zowel voor de waarde van uw eigendom als voor úw gezondheid, die van uw gezin en kennissen, die van uw buren.

Mogelijke bronnen van bodemverontreiniging in Brussel liggen bij bedrijfsactiviteiten (de eerste groep waar de Brusselse wetgeving zich naar richt), maar ook in het dagelijkse gedrag van elke burger. Voorzichtigheid is geboden, zowel bij het gebruik van stookolietanks of pesticiden in de tuin, als bij het verwijderen van groot of toxisch afval. Leefmilieu Brussel heeft, in de inventaris van de bodemtoestand, alle terreinen samengebracht waar een vermoeden van of een reële bodemverontreiniging bestaat.

In dit onderdeel van de website vindt u informatie over de oorzaken van bodemvervuiling in Brussel. U leert er ook hoe u een vervuilingsprobleem in uw buurt ontdekt, en welke preventieve en herstellende maatregelen u dan kunt nemen.

Datum van de update: 28/09/2020