U bent hier

Benzinestations: welke onderzoeken en welke behandeling?

De  benzinestations die toegankelijk zijn voor het publiek, zijn gebonden aan een specifiek wettelijk kader dat is vastgelegd in het besluit “benzinestations” van 21 januari 1999 met betrekking tot de bodem- en saneringsonderzoeken.

De procedure die wij in deze rubriek uitwerken, betreft uitsluitend de publieke benzinestations, m.a.w. de inrichtingen die brandstoffen te koop aanbieden aan het publiek. Deze procedure wordt ook gevolgd door de vzw BOFAS  voor de oude publieke benzinestations waarvan de sanering aan haar diensten werd toevertrouwd.

De benzinestations die niet worden gesaneerd in het kader van het BOFAS-fonds en die al gesloten waren vóór 1999, alsook de privé-inrichtingen voor de distributie van brandstoffen binnen een onderneming, zijn gebonden aan de bepalingen van de “Bodemordonnantie”.

En de preventie? Omdat voorkomen beter is dan genezen, moeten alle benzinestations, ongeacht of ze publiek of privé zijn, voldoen aan de techniqche voorwaarden die zijn vastgelegd in het besluit “benzinestations” van 21 januari 1999.

Datum van de update: 28/09/2020