U bent hier

Het saneringsonderzoek

Hoe pakt u de sanering aan van het terrein waarop uw benzinestation staat? Welke methode gebruikt u? Hoe beheerst u de kostprijs en krijgt u tegelijk garanties dat de werken succesvol zijn? Het saneringsonderzoek buigt zich over deze vragen om de techniek die de voorkeur geniet te kiezen.

Doel van het saneringsonderzoek

Het saneringsonderzoek maakt een inventaris van de verschillende procédés voor de behandeling van verontreinigde bodems of grondwater en/of van beschermende maatregelen die zich opdringen. Op basis van de voorgaande studies, stelt deze fase u in staat om heel duidelijk te definiëren welke maatregelen u moet nemen om uw terrein te saneren.

Technische en financiële haalbaarheid

Deze studie helpt u niet alleen om de beste saneringstechniek te kiezen, maar ook om zicht te krijgen op de financiële haalbaarheid van de voorziene werken. Het vermeldt welke methode het studiebureau verkiest en houdt rekening met de beste beschikbare technieken die geen buitensporige onkosten met zich meebrengen. Als u dit BATNEC-principe (best beschikbare technologie zonder buitensporige kostprijs) inroept, moet het saneringsonderzoek gebeuren volgens de ad-hocmethodologie.

Saneringsonderzoek

De studie omvat ook een gedetailleerde beschrijving van de saneringswerken en/of van de beschermende maatregelen, en een uitvoeringstermijn.

Bezorg het saneringsonderzoek in twee exemplaren aan het Leefmilieu Brussel. Dat heeft vijftien dagen om het goed te keuren. Belangrijk: voeg er een stabiliteitsstudie bij als uw project werken nodig maakt in de buurt van woningen, een voetpad, enz.

 

Datum van de update: 28/09/2020