U bent hier

De sanering

De procedure nadert haar eindpunt. U kunt van start gaan met de voorziene sanerings maatregelen uit uw voorstel. Lees hier wat u concreet doet.

Milieuvergunning

Alvorens u van start gaat met de sanering van uw publiek toegankelijk pompstation, moet u een milieuvergunning aanvragen.

Denkt u dat de werkzaamheden minder dan 3 maand duren? Vraag dan bij Leefmilieu Brussel een milieuvergunning aan voor tijdelijke inrichtingen van klasse 1B. Als de werkzaamheden meer dan drie maand duren, vraagt u een milieuvergunning van klasse 1B aan. Leefmilieu Brussel levert die af.

Voeg bij uw vergunningsaanvraag de conclusies van het saneringsonderzoek, van het desbetreffende advies van Leefmilieu Brussel en van de plannen die de luidruchtige installaties (bijvoorbeeld pompen en motoren) en de saneringszones aangeven.

Hoeveel moet u saneren?

U moet de grond saneren tot aan de, voor de gegeven gevoeligheidsklasse vastgelegde, drempelwaarde van de verontreinigende stof, . Het grondwater moet u saneren tot aan de referentiewaarde .

Einde van de werkzaamheden

Zorg ervoor dat u na het afsluiten van de saneringswerkzaamheden een verslag indient bij Leefmilieu Brussel. Vermeld daarin:

  • de beschrijving van de effectief uitgevoerde werken;
  • de beschrijving van de saneringswerf;
  • de verantwoording van eventuele afwijkingen van het initiële saneringsvoorstel;
  • de resultaten van de controleanalyses in de vorm van een synthesetabel;
  • de attesten van aanvaarding van afgevoerde grond;
  • de analyseresultaten van de aanvulgrond die u gebruikte;
  • de verantwoording van het einde van de werken.
Datum van de update: 28/09/2020