U bent hier

Aankoopcentrale voor bodemsaneringswerken (professionnels)

Wat is het?

Een aankoopcentrale is een overheidsopdracht die door een instantie wordt gesloten voor potentiële kopers die ook onderworpen zijn aan de regels voor overheidsopdrachten. De centrale ‘bodemsaneringswerken’ is van toepassing voor uiteenlopende situaties. 

 

 

 

 

Bijvoorbeeld:

  • afbreken van een betonnen plaat, gevolgd door de verwijdering van een mazouttank
  • bemalen om het grondwaterpeil te doen zakken, gevolgd door afgraven van verontreinigde grond 
  • biologischebehandelen van grond in een verwerkingscentrum
  • oppompen van een drijflaag van koolwaterstoffen
  • boringen voor de in situ- oxidatie van een verontreiniging met gechloreerde oplosmiddelen

Waarom?

Tijd- en geldwinst ...

Voor wie?

De centrale is bedoeld voor gemeentelijke, gewestelijke of federale overheidsinstanties die handelen op  Brusselse bodem en die zich moeten houden aan de regels voor overheidsopdrachten. Instanties zoals scholen, openbare ziekenhuizen,... behoren ook tot de doelgroep. 

Hoe kunt u toetreden?

Toetreden tot de centrale kan door ondertekening van een overeenkomst tussen de inkopende overheidsinstantie, Leefmilieu Brussel, en de aannemer voor bodemsanering die werd aangesteld door de overheidsopdracht.

Deze overeenkomst somt alle verplichtingen op die door de verschillende partijen moeten worden nageleefd.

Hoe kunt u contact opnemen met de aannemer?

De aankoopcentrale heeft twee aannemers geselecteerd voor alle bodemsaneringswerken op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Aan het einde van de aanbestedingsprocedure werden deze aannemers als volgt ingedeeld:

  • Hoofdaannemer: SARPI, Remediation NV (voorheen Suez), Westvaartdijk 83, 1850 GRIMBERGEN;
  • Tweede aannemer: MOURIK n.v., Groenendaallaan 399 - 2030 Antwerpen

U moet altijd eerst de hoofdaannemer contacteren. De tweede aannemer wordt pas gecontacteerd indien:

  • een of meer posten werden geselecteerd die in de meetstaat vermeld staan als « op aanvullend bestek ». In dat geval laat u de twee aannemers concurreren door elk van hen om een offerte te vragen.
  • de hoofdaannemer uw opdracht niet binnen de voorgestelde termijn kan uitvoeren.

Om de communicatie met de aannemers te vergemakkelijken, gebruikt u bij voorkeur het contactformulier (zie nuttige documenten). 

Zodra de overeenkomst is ondertekend, kan de overheidsinstantie rechtstreeks een aanvraagformulier naar de aannemer sturen. De aannemer heeft dan 10 werkdagen de tijd om op de aanvraag te reageren door, op basis van de meetstaat in de overeenkomst, een globale prijs op te geven en een uitvoeringstermijn voor te stellen. De overheidsinstantie heeft op haar beurt 20 werkdagen de tijd om de offerte te aanvaarden of te weigeren.

De meetstaten van de aankoopcentrale zijn op aanvraag beschikbaar. Gelieve ons hiervoor te contacteren op het volgende adres (bodeminfosol@environnement.brussels)

Datum van de update: 03/06/2022

Documenten: