U bent hier

Wat doet het Gewest

In vergelijking met een groot aantal steden, mag Brussel er prat op gaan dat de milieugerelateerde levenskwaliteit vrij goed is. De lucht is niet van perfecte kwaliteit, maar de stad telt wel een belangrijk aantal groene ruimten waar de burger een luchtje kan scheppen en zich herbronnen, ver van alle lawaai. Het leidingwater beantwoordt aan alle Europese kwaliteitsnormen. Afvalsortering en recyclage verlopen alsmaar beter.

Dat wil niet zeggen dat Brussel het pleit al gewonnen heeft. Integendeel, we hebben er alle baat bij om de vervuiling te blijven bestrijden, om de kwaliteit van ons milieu, ons leven en dus onze gezondheid altijd te verbeteren

Diverse acties rond gezondheid worden uitgevoerd:

  • Het Departement Gezondheid, laboratorium chemie en binnenhuisvervuiling is binnen Leefmilieu Brussel,  actief bezig met de studie en identificatie van volksgezondheidsgegevens. Zo wordt het mogelijk om argumenten te verzamelen en zodoende gerichte milieuacties op te zetten.
  • De Groene Ambulance van Leefmilieu Brussel (RCIB) rukt uit op het ogenblik dat een arts een medische diagnose stelt en vermoedt dat er zich een gezondheidsprobleem voordoet dat een gevolg kan zijn van vervuiling in de woning van de patiënt.
  • Hulpmiddelen voor gezondheidswerkers worden ontwikkeld. Een voorbeeld is PEST in huis. Doelstelling: verbanden helpen leggen tussen een gezondheidsprobleem en de binnenluchtvervuiling die het misschien aan de basis ligt.
  • Er bestaat samenwerking met Sciensano voor de coördinatie van een Belgisch netwerk voor aërobiologische monitoring.
Datum van de update: 28/09/2020