U bent hier

Verluchten / ventileren voor het comfort

Onder comforthinder wordt geluid-, tocht- en geurhinder begrepen. Maar ook temperatuurschommelingen, een te hoge of te lage luchtvochtigheid, schimmels, insectenplagen, vochtafzettingen op muren, stof,… zijn te beschouwen als vormen van comforthinder.

Geluidshinder kan zowel van binnen- als van buitenshuis afkomstig zijn. Binnenshuis kan geluidshinder rechtstreeks het gevolg zijn van de ventilatievoorzieningen (indien mechanisch) of kan een geluidsbron binnenshuis voor een grotere verspreiding zorgen omwille van de ventilatievoorzieningen of genomen verluchtingsmaatregelen. Geluidsarmere systemen kunnen een oplossing bieden voor het eerste probleem en geluidsdempende systemen kunnen een oplossing bieden aan het tweede probleem. Ventileren of verluchten blijft desondanks zeker een must!

Tochthinder kan het gevolg zijn van overmatig ventileren. Probeer dit te vermijden door op de juiste manier te ventileren of te verluchten.

Geurhinder kan eveneens van binnen- of buitenshuis afkomstig zijn. Indien geurhinder van binnenshuis afkomstig is, kunnen onderstaande tips een oplossing bieden.

Tips:

  • Spoor de geurverspreidende bron op en probeer er iets aan te doen:
    • Controleer de luchtvochtigheidsgraad en ga na of er vochtproblemen zijn.
    • Ga na of er op de juiste manier verlucht/geventileerd wordt. Dit doe je door ventilatieroosters nooit volledig te sluiten (ventileren) of door minstens twee maal per dag ramen volledig te openen gedurende 15 minuten.
  • Geurhinder is niet op te lossen met kunstmatige luchtverfrissers. Veel van deze luchtverfrissers bevatten namelijk schadelijke stoffen. Probeer ze daarom te vermijden.
Datum van de update: 16/07/2021