U bent hier

Gebruiksaanwijzing RCIB (professionnels)

Als u dokter bent en vermoedt dat een bepaald gezondheidsprobleem wel eens verband zou kunnen houden met een of andere vorm van binnenhuisvervuiling in de woning van uw patiënt, kunt u de RCIB vragen om tussen te komen.

Een enquete afnemen gebeurt als volgt :

 • U moet uw verzoek om tussenkomst schriftelijk formuleren (zie onderstaand adres) en het verzoek moet de volgende elementen bevatten:
  • Een beschrijving van de symptomen met betrekking tot de vermoede problemen;
  • De eventuele bronnen van binnenhuisvervuiling;
  • De resultaten van de uitgevoerde allergietests.
 • Het team van de RCIB dat uit analisten en een sociale verpleegster bestaat, zal zich vervolgens naar de woning van uw patiënt begeven om er:
  • Chemische en biologische monsters te nemen,
  • Samen met uw patiënt een vragenlijst in te vullen over zijn of haar manier van leven en
  • Uw patiënt enkele tips mee te geven in verband met de binnenhuisvervuiling in zijn of haar woning.
 • >Na analyse en bespreking van de resultaten zullen daarna een aantal specifieke aanbevelingen aan de patiënt voorgesteld worden om de vastgestelde polluenten te elimineren.
 • Is de situatie erg zorgwekkend, dan kan de sociaal verpleegster ook de hulp inroepen van bepaalde bevoegde autoriteiten (OCMW, gemeentediensten, Gewestelijke Wooninspectiedienst, enz.).
 • Een jaar later neemt de RCIB dan ten slotte opnieuw contact met u en uw patiënt op om de evolutie van zijn of haar gezondheidstoestand te evalueren. 

Opgelet : het door de RCIB overhandigde rapport is geen woningexpertise en heeft geen enkele juridische waarde.
De cel komt ook niet tussen bij toewijzings- of veranderingsbeslissingen met betrekking tot sociale woningen, noch in het kader van geschillen tussen buren of tussen huurders en eigenaars. Evenmin neemt ze de plaats in van een hygiënedienst.

Op de RCIB kan bovendien alleen een beroep gedaan worden voor woningen die zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevinden en de cel kan ook alleen tussenkomen op basis van een schriftelijk medisch verzoek.

Datum van de update: 09/07/2021

Contact: 

U dient uw verzoek om tussenkomst via de post, per fax of per e-mail te versturen naar :

Sandrine Bladt
Diensthoofd

Leefmilieu Brussel – RCIB
Waversesteenweg 1850
1160 Brussel
Fax : 02 563 17 18